Antidoping

Källa: Kampsportsförbundet
Publicerat 2011-01-14 av Jonathan Broberg

Enligt RF:s stadgar och antidopingreglemente är alla idrottsutövare skyldiga att vid anmodan genomgå dopingkontroll.
Hur en dopingkontroll går till är noggrant reglerat i föreskrifter och för genomförandet svarar särskilt utbildade dopingkontrollanter legitimerade av RF.

 SB&K Antidoping

Svenska Budo & Kampsportsförbundet arbetar aktivt för att hålla våra idrotter och idrottare borta från doping.
För vägledning och svar på frågor kontakta Mona Lundkvist 08-714 57 70 eller thun@budokampsport.se 

Här kan du ladda ner programmet.

Informationsfilm om hur det går till när du dopingtestas.

Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel,
ska kunna utöva sin idrott. Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i World Anti-Doping Code.

Indelning i hög och låg nivå avgör om du behöver ansöka/anmäla om dispens.
Undersök vad som gäller för just dig.
http://www.antidoping.se/dispens/

För att sprida kunskap om dopingreglerna och förhindra ofrivillig doping har Riksidrottsförbundet två kompletterande dopinglistor:

Röda listan
Röda Listan finns endast på RF:s hemsida. Man kan enkelt söka efter läkemedel på Röda Listan. Om man är osäker på namn eller stavning går det att söka på del av namn eller första bokstaven. De läkemedel som kommer upp som svar på sökningen omfattas av dopingreglerna.

http://www.antidoping.se/rodalistan/

WADA:s dopinglista
WADA:s dopinglista utgör själva regelverket, som ”röda listan” är grundad på. Här kan du läsa mer om vilka substanser och metoder som är förbjudna.
http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_12382/ImageVaultHandler.aspx

Ett hjälpmedel för att ta fram en antidopingpolicy i din förening är att vaccinera klubben mot doping.

Arbetsmaterial finns på webben och är uppdelat i fyra steg:
Steg 1: Alla i föreningens styrelse gör ett kunskapstest.
Steg 2: Ni för en diskussion om dopingfrågor i styrelsen.
Steg 3: Ni upprättar en antidopingpolicy.
Steg 4: Ni informerar om vaccinationen.
http://www.rf.se/vaccinera

SB&K intensifierar antidopingarbetet under hela året, framför allt på dessa punkter:
• Uppmana alla våra föreningar att använda RF:s Vaccinera klubben mot doping.
• Ser till att en särskild avdelning på hemsidan med samlad information om doping hålls aktuell.
• Engagera framstående idrottare i en kampanj mot doping.
• Utse en antidopingarbetsgrupp.
• Ordna en samverkan med underförbunden i antidopingfrågor.
• Intensifiera samarbetet med RF:s antidopinggrupp.

Var mycket försiktig vid eventuellt användande av kosttillskott. Det finns inget vetenskapligt stöd för att idrottsutövare med normal kosthållning har behov av extra kosttillskott. SOK:s kostpolicy utgår från aktuellt vetenskapligt underlag och beprövad erfarenhet. Här avhandlas energi- och näringsbehov, kostens sammansättning, vätskebehov, tillskott och strategier for viktförändring.

Läs mer om kostrekommendationen här
Många preparat på marknaden är otillräckligt kontrollerade och kan innehålla dopingklassade substanser. Enligt idrottens dopingregler är idrottsutövare personligt ansvariga för allt de äter eller intar på annat sätt. Den som befinns vara dopad riskerar alltid att bestraffas, oavsett orsak.

Läs även:
Ämnen förekommande i olika kosttillskott är officiellt hälsofarliga
Ytterligare kosttillskott kan klassas som hälsofarliga

 

weeks
-4
-1
days
0
-4
hours
-1
-6
minutes
-3
-2
seconds
-3
-5
Copyright © Trophy MMA™. All rights reserved. All other brand and trademarks are the property of their respective owners. Web Editor Mikael Ågren